Openbaar onderzoek gedeeltelijke afschaffing van voetweg 100 (Muggenwegel) in Heusden

De gemeenteraad verleende op 26 januari 2017 gunstig advies tot gedeeltelijke afschaffing van voetweg 100 (Muggenwegel) in Heusden en stelde de rooilijn Muggenwegel voor een nieuwe verkavelingsweg voorlopig vast. Het volledige dossier ligt ter inzage op het gemeentehuis van woensdag 1 februari tot en met donderdag 2 maart tijdens de openingsuren.

Bezwaren kunnen geformuleerd worden aan het college van burgemeester en schepen (Dendermondesteenweg 430, 9070 Destelbergen) tot en met de datum van sluiting van het openbaar onderzoek via een aangetekende brief of afgifte tegen ontvangstbewijs.

Onthaal
Dendermondesteenweg 430
(Gemeentehuis Destelbergen)
9070 Destelbergen
09 228 33 09
Onthaal vandaag open van 9u00 tot 12u30 en van 14u00 tot 19u00.
Javascript is required to view this map.