Onroerende Voorheffing

De onroerende voorheffing is een jaarlijkse belasting van het Vlaamse gewest. U betaalt ze op inkomsten uit onroerende goederen zoals bijvoorbeeld huurgelden, erfpacht- of opstalvergoedingen die u ontvangt. Maar als u eigenaar bent van een onroerend goed waarin u zelf woont, wordt dit ook als een onroerende inkomst beschouwd.

De Vlaamse Minister voor Financiën en Begroting is bevoegd voor de Vlaamse belastingen zoals de onroerende voorheffing, de verkeersbelasting en de leegstandsheffing.

Prijs?

De onroerende voorheffing wordt berekend op het (geïndexeerde) kadastraal inkomen (KI) van het onroerend goed.Ze bestaat uit 3 delen:2,5 % van het geïndexeerde KI (1,6 % voor sociale woningen en woningen die eigenaars verhuren aan sociale verhuurkantoren) bestemd voor het Vlaamse Gewest = basisheffing of hoofdsom, de opcentiemen op de basisheffing voor de provincie, de opcentiemen op de basisheffing voor de gemeente. Elke gemeente en provincie bepaalt zelf hoeveel opcentiemen ze heft.Bijvoorbeeld: een heffing van 290 opcentiemen wil zeggen dat u per euro basisheffing nog eens 2,9 euro aan opcentiemen betaalt. Is de basisheffing bv. 100 euro, dan komt er nog 290 euro aan opcentiemen bij.Afhankelijk van de gezinssituatie van de bewoner (bv inwonende kinderen, gehandicapten of grootoorlogsverminkten) is een vermindering van de onroerende voorheffing mogelijk. Raadpleeg het digitaal loket voor de meest actuele status van uw dossier.In bepaalde gevallen is ook een vrijstelling van de onroerende voorheffing mogelijk.
Deze data komt uit de Interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus (IPDC) van de Vlaamse overheid. Gemeente Destelbergen is niet aansprakelijk voor eventuele foute of verouderde informatie.
Onthaal
Dendermondesteenweg 430
(Gemeentehuis Destelbergen)
9070 Destelbergen
09 228 33 09
Onthaal vandaag open van 9u00 tot 12u30 en van 14u00 tot 16u00.
Javascript is required to view this map.