Dienstenchequeonderneming

Het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Destelbergen (PWA) is sinds januari 2006 erkend als dienstenonderneming en mag activiteiten uitvoeren in het kader van dienstencheques. Dankzij deze erkenning zijn we in de mogelijkheid zijn om uw vraag naar huishoudelijke hulp te beantwoorden.

Voor wie?

Alle privépersonen kunnen een beroep doen op DCO Cantecleer.

Welke activiteiten?

Bij u thuis kunnen ondermeer de volgende activiteiten verricht worden: schoonmaak van de privéwoning en ramen, wassen en strijken, kleine occasionele naaiwerken en het bereiden van maaltijden.

Daarnaast kan u ook terecht in onze strijkcentrale, die ondergebracht is in het gebouw waarin nu reeds het PWA-kantoor gehuisvest is.

Kostprijs?

De geleverde prestaties die bij u thuis plaats vinden, dienen betaald te worden met dienstencheques.  Eén dienstencheque kost € 9 en wordt aan de werknemer overhandigd per gepresteerd uur. Daar de dienstencheques een fiscaal voordeel van 30% opleveren, bedraagt de werkelijke kostprijs slechts € 5,25.

Hoe kan ik gebruik maken van deze diensten?

U dient slechts 3 stappen te ondernemen om een beroep te doen op onze DCO. "Cantecleer".

  1. U neemt contact op met de dienstverantwoordelijke om uw wensen kenbaar te maken, met name voor welke activiteit wenst u een beroep op ons te doen, met welke frequentie, gedurende hoeveel uren,...
  2. Vervolgens schrijft u zich gratis in bij de uitgiftemaatschappij "Sodexo".  Het inschrijvingsformulier kan u bekomen bij DCO. "Cantecleer" of downloade n van de website www.dienstencheques-rva.be.  Eénmaal u van "Sodexo" uw persoonlijk toelatingsnummer heeft ontvangen (en dit kenbaar heeft gemaakt aan de dienstverantwoordelijke) kan u overgaan tot het bestellen van dienstencheques.
  3. U dient vervolgens minstens €75,00 (=10 dienstencheques) over te schrijven op het rekeningnummer van "Sodexo".  Deze cheques worden vervolgens binnen de 3 werkdagen per post, bij u thuis geleverd.
Cantecleer (dienstenchequeonderneming)
Burgstraat 52 B
Destelbergen 9070
09 229 36 48
0475 37 21 00
09 219 09 58